Tuesday, May 31, 2011

Keperluan Sistem Khalifah

Bukhari dan Muslim melaporkan,

Khalifah Umar ditanya supaya menamakan penggantinya.Maka beliau menjawab,

“Sekiranya aku menentukan,maka orang yang lebih baik daripadaku(Abu Bakar) pernah menentukannya,sekiranya aku tinggalkan kepada kamu sendiri yang menentukan,maka orang yang terbaik(Rasullah SAW) pernah meninggalkannnya (dengan menyerah kepada umat yang memilihnya).”

Disebutkan dalam kitab Dalail al-Nubuwwah,ketika Perang Jamal,sewaktu berlakunya penderhakaan terhadap Khalifah Ali Bin Abu Talib,Amar Bin Sufian berucap,

“Rasullah SAW tidak menentukan kepada kami jawatan menjadi ketua negara,sehingga Abu Bakar dilantik,lalu dia menjalankan tugasnya dengan benar.Kemudian dia menentukan Umar dengan persetujuan orang ramai,dia melaksanakan tugasnya dengan konsisten sehingga meletakkan agama di hadapan.Kemudian berlaku orang yang menuntut keduniaan(sahaja) maka berlakulah perkara-perkara yang menjadi ketetapan Allah.”

Kedua-dua teks di atas adalah sumber yang sahih,Rasullah SAW tidak meninggalkan pengganti selepas baginda wafat.Tersebarlah di kalangan mazhab Syiah mengenai wasiat yang menentukan Ali menjadi khalifah.Laporan ini tidak sahih sumbernya.Ini dikuatkan lagi dengan penyertaan Ali sepanjang pemerintahan khalifah yang terdahulu.Beliau membantu semua urusan dan mempertahankannya dengan penuh pengorbanan bersama seluruh Ahlil Bait.Terdapat banyak hadis palsu yang direka selepas berlakunya pergolakan di akhir zaman Khulafa ar-Rasyidin.

Islam mendahului demokrasi barat dengan memberi kebebasan kepada rakyat,tiada amalan diktator,merampas dan menipu hak rakyat,teokrasi yang memberi kuasa mutlak kepada golongan agama dalam Islam atau menjadi pusaka warisan keluarga.Pendekatan Islam berasakan akidah,syariat dan akhlak,menjadikannya lebih baik daripada demokrasi barat.Walaupun amalan demokrasi moden mempunyai pengaruh fikah politik Islam,tetapi ia disekularkan dengan memisahkan politik daripada agama.Rakyatlah yang menjadi mangsa akibat pemimpin tidak beriman kepada hari akhirat dan tidak amalkan cara hidup hitung pahala dan dosa.Bagi mereka,agama tidak wujud dalam politik sekular. Amanah politik kini menjadi rebutan demi kemewahan dunia....

No comments: